Pārlekt uz galveno saturu

Baltijas un Somijas dabasgāzes pārvades sistēmu operatori paraksta saprašanās memorandu zaļāku energoresursu attīstībai

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" (Conexus) informē, ka Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas dabasgāzes pārvades sistēmu operatori AS "Conexus Baltic Grid", "AB Amber Grid", "Elering AS" un "Gasgrid Finland Oy" ir parakstījuši saprašanās memorandu, kas paredz veicināt zaļo jeb no atjaunojamiem energoresursiem iegūtu gāzu attīstību.

Zaļās gāzes, piemēram, biometāns, sintētiskais metāns vai atjaunojams ūdeņradis veicina atjaunojamās enerģijas dažādošanu un lielāku Eiropas Savienības (ES) energosistēmas elastību. Ņemot vērā valstu nacionālos enerģētikas un klimata plānus, Eiropas Zaļā kursa mērķus, parakstot memorandu, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas pārvades sistēmu operatori ir identificējuši potenciālās zaļo gāzu izpētes, attīstības un sadarbības jomas, lai strādātu pie dekarbonizācijas un ilgtspējas.

Informē Conexus valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss: "Enerģētikas nozarei ir svarīga loma sabiedrības virzībā uz ilgtspējīgu un oglekļa neitrālu nākotni un pārvades sistēmas operatoriem nepieciešams aktīvi iesaistīties šajā virzībā. Līdz ar parakstīto memorandu mums paveras plašākas iespējas stiprināt ilgtspējīgo gāzu attīstību reģionālā līmenī, tostarp īstenot vērtīgu zināšanu apmaiņu un kopīgu projektu īstenošanu ar citu valstu operatoriem, kā arī vienoti virzīties pretī pārejai uz atjaunojamas enerģijas izmantošanu visā ES."

Parakstītā memoranda pārvades sistēmu operatori norāda, ka, virzoties uz 2030.gada klimata mērķiem, to sasniegšanai būtu nepieciešami kopīgi pētījumi zaļo gāzu jomā, saskaņota regulatīvā pieeja un cieša sadarbība tehniskajā jomā, vienlaikus ievērojot savstarpēji savienotas infrastruktūras drošas un efektīvas izmantošanas principus.

Memoranda parakstītāji plāno sadarboties kopīgos pētījumos par iespējamiem gāzes pārvades infrastruktūras dekarbonizācijas risinājumiem, zaļo gāzu risinājumu integrāciju esošajā infrastruktūrā, jaunas infrastruktūras izveidi, ja pašreizējā infrastruktūra nevarēs nodrošināt tehniskās prasības attiecībā uz zaļajām gāzēm, starpnozaru integrāciju, kā arī citiem tehnoloģiskajiem procesiem un pilotprojektiem. Kopīga izpēte būtu pirmais solis ceļā uz labāko iespējamo dekarbonizācijas risinājumu izpratni.

Vienlaikus tiks veidoti saskaņotas regulatīvās pieejas principi, piemēram, harmonizētas izcelsmes apliecinājumu sistēmas izveidē vai saskaņotu tehnisko standartu jomā, kas atstātu pozitīvu ietekmi visa reģiona tirgus dalībniekiem, samazinot administratīvo slogu, stimulējot zaļo gāzu attīstību, un nodrošinot drošu gāzes piegādi patērētājam. Tāpat, izvērtējot iespējas, pārvades sistēmu operatori kopīgi identificēs tehniskas problēmas vai izaicinājumus saistībā ar ūdeņraža vai citu zaļo gāzu integrāciju gāzes pārvades sistēmā, kā arī apsvērs jautājumus, kas var rasties gāzes sadales sistēmas līmenī vai reģionālajā gāzes tirgū.

Pārvades sistēmu operatori norāda, ka, ievērojot memorandā noteiktos galvenos principus, tas varētu rezultēties ar vienmērīgāku pāreju uz tīras enerģijas izmantošanu, kā arī efektīvu reģionālās gāzes sistēmas izmantošanu un attīstību, kas atbilstu ES klimata mērķiem un sniegtu drošu, efektīvu un zemu oglekļa emisiju enerģiju Baltijas valstīm un Somijai.

Informāciju sagatavoja Dace Baltābola, AS "Conexus Baltic Grid" Komunikācijas daļas vadītāja. Publicitātes foto: Conexus valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss.

Avots
AS "Conexus Baltic Grid"

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri