Pārlekt uz galveno saturu

Ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā pirmajā konkursa atlases kārtā atbalstu gūst divi projekti

Valsts atbalsta programmas ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā ietvaros izsludinātā konkursa pirmajā atlases kārtā valsts atbalstu saņems divi projekti:

  • producentu apvienība “Cinevilla Films” seriāla “Sisi” turpinājuma uzņemšanai par pēdējo Austroungārijas ķeizarieni Elizabeti saņems Latvijas valsts līdzfinansējumu 388 tūkstošus eiro,
  • producentu apvienība “White Picture” Latvijā veidos filmu “Evas aicinājums” (Eve's Call) - šausmu filmu par jaunu igauņu aktrisi, kas ir gatava pierādīt, ka lomas dēļ ir gatava uz visu, šīs filmas uzņemšanu valsts atbalstīs ar 281 tūkstoti eiro lielu līdzfinansējumu.

Nolūkā veicināt ārvalstu investīciju piesaisti, daudzās valstīs Eiropā un pasaulē ir izveidoti dažādi finanšu mehānismi gan nodokļu, gan fondu veidā, lai ārvalstu filmu producenti būtu finansiāli ieinteresēti uzņemt filmas konkrētajā valstī, atgūstot daļu ieguldītā finansējuma. Arī Latvijas valdība š.g. martā apstiprināja jaunu Ekonomikas ministrijas izstrādātu valsts atbalsta programmu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā.

"Kino nozarei kā vienai no radošajām nozarēm valsts atpazīstamībā un tautsaimniecības izaugsmē ir nozīmīga loma. Latvijas filmu producentu sadarbība ar ārvalstu filmu producentiem stiprina Latvijas filmu nozares profesionāļu konkurētspēju un eksportspēju starptautiskajā tirgū, atbalsta vietējos uzņēmumus, stimulē valsts ekonomiku un pierāda, ka arī Latvijā ar tās skaisto un neskarto dabu, kā arī vēsturiski bagāto infrastruktūru, ir iespējams uzņemt ievērības cienīgas, kvalitatīvas un konkurētspējīgas filmas," uzsver ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Kino nozares sniegtie pakalpojumi būtiski stimulē valsts ekonomikas attīstību un atpazīstamību. Ar līdzfinansējuma palīdzību efektīvi tiek veicināta nodarbinātība dažādos, arī ar filmu nozari tieši nesaistītos tautsaimniecības sektoros (piemēram, viesmīlība, ēdināšana, transporta pakalpojumi), vienlaikus stiprinot filmu nozares profesionāļu starptautisko konkurētspēju. “Ņemot vērā augsto filmu producentu interesi par atbalsta saņemšanu, šobrīd analizējam iespēju atbalsta programmai piešķirt papildu finansējumu, lai sniegtu atbalstu plašākam pretendentu skaitam,” turpina ministre.

Konkursa pirmo atlases kārtu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizēja no š.g. 28. marta līdz 28. aprīlim, kurā  kopumā tika saņemti septiņu filmu projekti. Šobrīd, no š.g. 13. jūnija līdz 13.jūlijam ir atvērta konkursa otrā atlases kārta. Aicinām Latvijā reģistrētus filmu producentus izmantot iespēju un piedalīties LIAA izsludinātajā konkursā valsts atbalsta saņemšanai ārvalstu filmu veidošanai Latvijā. Plašāka informācija par pieteikšanos publicēta LIAA tīmekļa vietnē. Projekta iesniegumus elektroniski būs jāiesniedz LIAA vai valsts platformā biznesa attīstībai www.business.gov.lv.

Kā zināms, atbalsta saņemšanas nosacījumus nosaka Ministru kabineta 2022. gada 15. marta noteikumi Nr. 173 "Kārtība, kādā ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā tiek piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums". Valsts līdzfinansējuma piešķiršanai ārvalstu filmu uzņemšanai LIAA divas reizes kalendārajā gadā rīko atklātu konkursu projekta iesniegumu atlasei.

Atbalsta programmas kopējais finansējums ir nedaudz vairāk kā 850 tūkstoši eiro, kas 100 % ir valsts finansējums. Pieejamais līdzfinansējuma apmērs vienam projekta būs 20 % no līdzfinansējuma līgumā norādīto attiecināmo izdevumu kopsummas, savukārt attiecināmo atalgojuma izmaksu pozīcijām līdzfinansējuma apmērs būs 30 %. Līdzfinansējumu piešķir, ja projekta iesniegumā minētā filma vienlaikus atbilst šādiem nosacījumiem - filma pilnībā vai daļēji tiek uzņemta Latvijā; filmas uzņemšanā tiek izmantoti tādu fizisko vai juridisko personu pakalpojumi, kuras ir reģistrētas Latvijā; kopējās filmas projekta izmaksas spēlfilmām un animācijas filmām sasniedz vismaz 711 436 eiro, bet dokumentālajām filmām – vismaz 142 287 eiro; projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ārvalsts producentam pieejamais finansējums saskaņā ar finansēšanas plānu ir vismaz 50 % no kopējām filmas uzņemšanas izmaksām.

Informāciju sagatavoja Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa. Kontakti: prese@em.gov.lv. 

Avots
EM

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri