Pārlekt uz galveno saturu

Ārlietu ministrija piešķir līdzfinansējumu attīstības sadarbības un globālās izglītības projektiem

Ārlietu ministrija ir izvērtējusi pieteiktos projektu iesniegumus līdzfinansējuma granta projektu konkursam “Atbalsts Eiropas Komisijas un citu starptautiskās palīdzības finansētāju finansētiem attīstības sadarbības un attīstības (globālās) izglītības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs un Latvijas Republikā” un piešķīrusi līdzfinansējumu četriem projektiem:

  1. biedrības “Cleantech Latvia” attīstības sadarbības projektam “Inženiertehnisko uzņēmumu nozaru asociāciju kapacitātes celšana Kazahstānā un Uzbekistānā”, lai sniegtu atbalstu inženieru sertifikācijas ieviešanā Kazahstānā un Uzbekistānā, tādējādi nodrošinot augstas kvalitātes standartus investīciju projektos un mikro, mazu un vidēju komersantu attīstību jaunās jomās; 
  2. biedrības “Risinājumu darbnīca” attīstības sadarbības projektam “Pilsoniskās sabiedrības iesaiste lauku attīstības uzlabošanas procesos un efektīvu ilgtspējīgas vietējās attīstības modeļu veicināšana”, lai palielinātu pilsoniskās sabiedrības lomu lauku attīstības procesu uzlabošanā Moldovā, nodrošinot atklātību, kā arī veicinot efektīvu, ilgtspējīgu attīstību;
  3. biedrības “Zaļā brīvība” globālās izglītības projektam “Godīgai tirdzniecībai draudzīgas Baltijas valstis – LV” sabiedrības izpratnes veicināšanai par Godīgas tirdzniecības marķējuma nozīmi un saikni starp godīgas tirdzniecības produktu iegādi un atbildīgu patēriņu;
  4. biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” globālās izglītības projektam “Eurodad tīkla stiprināšanas grants”, lai stiprinātu starpnozaru sadarbību Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) ieviešanai un Latvijas sabiedrības informētību par IAM un to finansēšanu.

Atbilstoši Attīstības sadarbības politikas plānā 2021.–2023. gadam noteiktajam – konkursā iesniegumus varēja iesniegt biedrības, nodibinājumi un sociālie partneri. Projekti ir saņēmuši Eiropas Komisijas un Ziemeļvalstu Ministru padomes atbalstu. Kopējais projektiem piešķiramais finansējums ir 24 995 EUR.

Avots
ĀM

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri