Pārlekt uz galveno saturu

Ar grozījumiem Imigrācijas likumā disciplinēs negodprātīgos darba devējus

Ministru kabinets š.g. 9. janvāra sēdē apstiprināja grozījumus Imigrācijas likumā, ar mērķi ierobežot un disciplinēt negodprātīgus darba devējus – ārvalstu darbaspēka uzaicinātājus. Diskusijas par likumprojektu turpināsies Saeimā.

Šobrīd spēkā esošais regulējums jau paredz pienākumu uzaicinātājam (darba devējam) ievērot ar ārzemnieka ieceļošanu un uzturēšanos normatīvos aktos noteiktās prasības. 

Piemēram, uzaicinātā ārzemnieka ieceļošanas un uzturēšanās mērķa atbilstību vīzas vai uzturēšanās atļaujā norādītajam iemeslam; par ārzemnieka izbraukšanu no valsts noteiktā laikā, un nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darbdienu laikā informēt PMLP vai Valsts robežsardzi, ja nav izpildīti minētie nosacījumi; ja nepieciešams, nodrošināt ar ārzemnieka veselības aprūpi, uzturēšanos Latvijā un atgriešanos mītnes zemē saistīto izdevumu segšanu; nenodrošina uzaicinātajam ārzemniekam darba samaksu iesniegtajos dokumentos norādītajā apjomā vai kārtībā. Taču regulējums līdz šim neparedzēja atbildīgajām iestādēm pietiekami iedarbīgas tiesības ierobežot tos uzaicinātājus, kas nav ievērojuši šīs prasības.

Attiecīgi grozījumi Imigrācijas likumā paredz tiesības Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) pieņemt lēmumu par aizliegumu uz laiku līdz vienam gadam fiziskai vai juridiskai personai uzaicināt ārzemnieku, ja tiks konstatēts, ka ir pārkāpti ar ārzemnieka ieceļošanu un uzturēšanos saistītie normatīvie akti. Līdz ar to tiks samazināts negodprātīgo vīzu un uzturēšanās atļauju pieprasītāju skaits, kā arī samazināta nelegālās migrācijas plūsma uz Šengenas līguma dalībvalstīm.

Plašāka informācija par MK apstiprinātajiem grozījumiem Imigrācijas likumā pieejama vienotajā Tiesību aktu portālā.

Pilnu ziņu iespējajms lasīt Ekonomikas ministrijas mājaslapā

Avots
EM

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri