Pārlekt uz galveno saturu

Apstiprināta atbalsta programma ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā

Šā gada 15.martā Ministru kabinets apstiprināja jaunu Ekonomikas ministrijas valsts atbalsta programmu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā. Lai veicinātu ārvalstu investīciju piesaisti, daudzās valstīs Eiropā un pasaulē ir izveidoti dažādi finanšu atbalsta mehānismi gan nodokļu, gan fondu veidā, lai ārvalstu filmu producenti būtu finansiāli ieinteresēti uzņemt filmas konkrētajā valstī, atgūstot daļu ieguldītā finansējuma.

Kino nozares sniegtie pakalpojumi būtiski stimulē valsts ekonomikas attīstību un atpazīstamību. Ar līdzfinansējuma palīdzību efektīvi tiek veicināta nodarbinātība dažādos, arī ar filmu nozari tieši nesaistītos tautsaimniecības sektoros (piemēram, viesmīlība, ēdināšana, transporta pakalpojumi), vienlaikus stiprinot filmu nozares profesionāļu starptautisko konkurētspēju.

"Valsts atpazīstamībā un ekonomikas attīstībā lielu pienesumu var sniegt arī radošo industriju nozare. Apstiprinātais regulējums ļaus nodrošināt līdzfinansējumu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā, tādējādi veicinot ieguldījumu un radot pozitīvu finansiālu efektu arī uz citiem Latvijas komersantiem, piemēram, tiem, kas apkalpotu ārvalstu filmu uzņemšanas komandas. Turklāt, sadarbība starp Latvijas filmu producentiem un citu valstu filmu producentiem stiprina vietējo filmu nozares profesionāļu konkurētspēju," uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Šodien apstiprinātie MK noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk - LIAA) piešķirs valsts budžeta līdzfinansējumu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā - konkursa sagatavošanas un izsludināšanas nosacījumus, projekta iesniegumu iesniegšanas un vērtēšanas kārtību, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, attiecināmo izmaksu atzīšanu un līdzfinansējuma izmaksāšanas kārtību. Vienlaikus noteikumu pielikumā iekļauti kritēriji projekta iesniedzēja atbilstības novērtēšanai, kā arī kritēriji projekta iesnieguma vērtēšanai.

Valsts līdzfinansējuma piešķiršanai ārvalstu filmu uzņemšanai LIAA divas reizes kalendārajā gadā rīkos atklātu konkursu projekta iesniegumu atlasei. Atklātā konkursa pirmais uzsaukums paredzēts šā gada pirmajā ceturksnī. Projekta iesniegumus elektroniski būs jāiesniedz LIAA vai valsts platformā biznesa attīstībai www.business.gov.lv.

Atbalsta programmas kopējais finansējums ir nedaudz vairāk kā 850 tūkstoši eiro, kas 100% ir valsts finansējums. Pieejamais līdzfinansējuma apmērs vienam projekta būs 20% no līdzfinansējuma līgumā norādīto attiecināmo izdevumu kopsummas, savukārt attiecināmo atalgojuma izmaksu pozīcijām līdzfinansējuma apmērs būs 30%.

Līdzfinansējumu piešķirs, ja projekta iesniegumā minētā filma vienlaikus atbildīs šādiem nosacījumiem - filma pilnībā vai daļēji tiek uzņemta Latvijā; filmas uzņemšanā tiek izmantoti tādu fizisko vai juridisko personu pakalpojumi, kuras ir reģistrētas Latvijā; kopējās filmas projekta izmaksas spēlfilmām un animācijas filmām sasniedz vismaz 711 436 eiro, bet dokumentālajām filmām - vismaz 142 287 eiro; projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ārvalsts producentam pieejamais finansējums saskaņā ar finansēšanas plānu ir vismaz 50% no kopējām filmas uzņemšanas izmaksām.

Detalizēti ar Ministru kabinetā apstiprināto MK noteikumu projektu "Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā" var iepazīties Vienotajā tiesību aktu projektu portālā (2.18. jautājums).

Informāciju sagatavoja Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa. Kontakti: prese@em.gov.lv. 

Avots
EM / LIAA

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri