Pārlekt uz galveno saturu

Amatā stājušies Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību Nīderlandē un Austrijā vadītāji

No 1.jūnija amatā stājušies Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību Nīderlandē un Austrijā vadītāji, kas ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras  (LIAA) pārstāvji ārvalstīs. LIAA pārstāvja pienākumus Nīderlandē pildīs Jēkabs Groskaufmanis, savukārt Laura Saliniece amata pienākumus pildīs Austrijā. LIAA pārstāvji ārvalstīs sniegs atbalstu Latvijas uzņēmumiem eksporta veicināšanai un strādās  ar investīciju piesaistes jautājumiem.

Jēkabs Groskaufmanis līdz šim guvis aptuveni sešu gadu pieredzi komunikācijas sfērā, Latvijā strādājot mediju aģentūrā “Inspired”, kā arī starptautiskā tirgus izpētes uzņēmumā “Nielsen” (uzņēmums “Pointlogic”, kura starptautiskā atpazīstamība visbiežāk integrējas ar īpašniekiem “Nielsen”) Nīderlandē. Valsts pārvaldē J.Groskaufmanis vienu gadu strādājis Ekonomikas ministrijā investīciju piesaistes un inovāciju veicināšanas jomā. Telekomunikāciju nozarē J.Groskaufmanis strādājis ar uzņēmuma “LMT” biznesa attīstības jautājumiem, inovāciju projektu ieviešanu un dažāda mēroga sadarbību veicināšanu. Augstāko izglītību ieguvis Latvijas Universitātē – bakalaura grādu komunikācijas zinātnē (ar ievirzi reklāmā un mārketingā) un maģistra grādu biznesa vadībā Rotterdam Scool of Management. Papildus pieredzi ieguvis semestra mācībās Schulich School of Business Kanādā.

“Reiz saskāros ar dilemmu, vai turpināt izaugsmes ceļu Nīderlandē vai arī ar jauniegūtajām zināšanām un pieredzi atgriezties radīt vērtību Latvijai – novērtēju, ka caur šo uzdevumu varēšu apvienot abus. Sagaidu patiesi atbildīgu un iespēju pilnu darbu, kas ļaus iepazīt labāko abās valstīs un radīt jaunu vērtību, to savienojot,” atzīst Groskaufmanis.

Par vienām no svarīgākajām prioritātēm Latvijas un Nīderlandes sadarbības kontekstā pārstāvis izvirza atbalstu Latvijas eksportspējīgajiem uzņēmumiem ienākt un izvērsties Nīderlandes tirgū “ar fokusu uz Latvijas viedajām specializācijas jomām”. Tiek uzsvērta arī “Latvijas uzņēmumu dziļāka iekļaušanās globālajās vērtības ķēdēs, kurās liela loma ir Nīderlandei; fokuss uz zinātniski ietilpīgiem uzņēmumiem un kapitāla (t. sk. riska kapitāla) un zināšanu piesaiste – kā caur uzņēmumu ienākšanu un partnerību dibināšanu, tā arī caur pētniecību un augstāko izglītību”.

J.Groskaufmanis ieskicējis arī savas idejas un prioritātes, lai stiprinātu ārējo tirdzniecību: “Nīderlandes uzņēmumiem (īpaši pandēmijas ietekmē), pārskatot savu partneru tīklu un piegādes ķēžu garumu, pozicionēt Latviju kā spējīgu un uzticamu partneri (fokuss uz šaurākām, bet iespējami augstas pievienotās vērtības produktu nišām). Ilgtspējīga un uz aprites ekonomiku balstīta biznesa principu un zināšanu pārņemšana, nodrošinot Latvijas uzņēmumu konkurētspēju Nīderlandes un līdzīgu attīstīto valstu tirgos arī turpmāk.”

Balstoties līdzšinējā gūtajā pieredzē, J.Groskaufmanis paredz, ka ieņemot jauno amatu, viņam var noderēt starptautiskā biznesa izglītība un “pieredze uzņēmumos ar globālu skatu”, kura “palīdzēs labāk saprast uzņēmēju vajadzības abās pusēs un definēt Latvijas vērtību Nīderlandes kontekstam.” Vēl būtu jāvērš uzmanība produktu vizuālajam tēlam un atpazīstamības veicināšanai: “Mārketings un produkta pozicionēšana – palīdzēs mērķēti un efektīvi uzrunāt īstos lēmumu pieņēmējus, piegādājot tieši to informāciju, kas viņiem ir būtiska,” atzīst pārstāvis.

LIAA pārstāves pienākumus Austrijā pildīs Laura Saliniece - Pēdējos piecus gadus viņa ir strādājusi starptautiskā medicīnas tehnoloģiju uzņēmumā “Becton Dickinson” Austrijā, kur vadījusi inovāciju plānošanas, izstrādes un komercializācijas projektus IKT risinājumu ieviešanā onkoloģijas jomā.

Pirms pievienošanās Becton Dickinson, L.Saliniece ir guvusi pieredzi Augšaustrijas Lietišķo zinātņu augstskolā, kā arī LR Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības Konkurētspējas departamenta Inovācijas nodaļā.

Laura Saliniece ieguvusi Vadības zinību bakalaura un maģistra grādu Rīgas Tehniskajā Universitātē, kā arī bakalaura studiju ietvaros absolvējusi studiju apmaiņas programmu Otto von Guericke Universitātē, Vācijā.

Ieskicējot vīziju jaunajiem darba pienākumiem, L.Saliniece definē Austriju kā ekonomiski pievilcīgu valsti, ar iespējām veicināt Latvijas un Austrijas sadarbību dažādās jomās. “Sadarbībai ar Austriju ir liels potenciāls, jo tā ir uz starptautisko sadarbību atvērta un  ekonomiski augsti attīstīta valsts, turklāt Austrija atrodas stratēģiski izdevīgā ģeogrāfiskā atrašanās vietā Eiropas centrā. Ar Austriju paveras sadarbības iespējas gan tradicionālajās nozarēs, gan augsto tehnoloģiju jomās. Austrija izceļas ar ievērojamiem ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā, turklāt liels uzsvars nākamo gadu valsts stratēģijā tiek likts uz digitālo transformāciju un ilgtspējīgu attīstību,” atzīst pārstāve.

2020. gadā Latvijas kopējais preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums ar Nīderlandi bija 1,2 miljardi EUR, kas ierindoja Nīderlandi 8. vietā Latvijas ārējās tirdzniecības partneru starpā. Kopējais preču un pakalpojumu eksports uz Nīderlandi bija 528 milj. EUR, kas veido 3% no Latvijas kopējā eksporta, savukārt preču un pakalpojumu imports – 717,8 milj. EUR, kas veido 4,1% no Latvijas importa. Salīdzinājumā ar 2019. gadu eksports ir palielinājies par 6%, bet imports ir audzis par 3%. 2020. gadā Nīderlande bija Latvijas 9. nozīmīgākais eksporta un 7. nozīmīgākais importa partneris.

2020. gadā Latvijas kopējais preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums ar Austriju bija 292,7 milj. EUR, kas ierindoja Austriju 25. vietā Latvijas ārējās tirdzniecības partneru starpā. Kopējais preču un pakalpojumu eksports uz Austriju bija 110,1 milj. EUR, kas veido 0,6% no Latvijas kopējā eksporta, savukārt preču un pakalpojumu imports – 182,6 milj. EUR, kas veido 1% no Latvijas importa. Salīdzinājumā ar 2019. gadu eksports ir samazinājies par 5%, bet imports ir krities par 2%. 2020. gadā Austrija bija Latvijas 26. nozīmīgākais eksporta un 24. nozīmīgākais importa partneris.

Uzņēmēji par sev interesējošiem jautājumiem saistībā ar Nīderlandi ir aicināti sazināties ar pārstāvi Jēkabu Groskaufmani ir aicināti, rakstot uz e-pastu jekabs.groskaufmanis@liaa.gov.lv. Jautājumos saistībā ar Austriju uzņēmēji ir aicināti sazināties ar pārstāvi Lauru Salinieci, rakstot uz e-pastu laura.saliniece@liaa.gov.lv.

Avots
LIAA

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri