Pārlekt uz galveno saturu

2021.gads banku sektorā: strukturālas pārmaiņas un Covid-19 ietekmes mazināšanās

2021.gada tendences banku sektorā joprojām bija cieši saistītas ar Covid-19 izraisīto šoku ekonomikā. Pēc būtiska krituma iepriekšējā gadā banku sektorā bija vērojama strauja pelnītspējas uzlabošanās, ierobežoto patēriņa iespēju un piesardzības ietekmē turpinājās noguldījumu pieaugums. Savukārt aktīvu kvalitātes rādītāji liecina, ka ietekme kopumā ir bijusi mazāka, nekā sākumā tika prognozēta. Vienlaikus nenoteiktība saglabājas augsta un līdz ar citiem faktoriem slāpē jau tā ilgstoši vājo iekšzemes uzņēmumu kreditēšanu.

Banku sektorā strukturālas pārmaiņas

2021.gada pirmajā ceturksnī AS "Citadele Banka" kļuva par SIA "UniCredit Leasing" Baltijā 100% daļu īpašnieci, kam bija būtiska ietekme uz vairākiem banku sektora darbību raksturojošajiem rādītājiem. 2021.gada 3. ceturksnī Latvijā darbību Latvijā uzsāka "TF Bank AB" Latvijas filiāle. Savukārt oktobrī reorganizāciju veica "Rigensis Bank" AS, pārreģistrējot banku par komercsabiedrību, kuras darbība nav saistīta ar kredītiestādes darbību, pirms reorganizācijas nodrošinot savu klientu interešu aizsardzību un informēšanu, kā arī izpildot saistības pret noguldītājiem. Tāpat oktobrī pēc Eiropas Centrālas bankas un citu uzraugošo iestāžu piekrišanas "Swedbank" grupas banku Baltijā banku akcijas tika nodotas Latvijā reģistrētai pārvaldītājsabiedrībai "Swedbank Baltics" AS. Līdz ar to pārskata gada beigās Latvijā darbojās 12 bankas un četras ārvalstu - Eiropas Savienības (ES) valstu banku filiāles, kā arī viena pārvaldtītājsabierība.

Būtisks noguldījumu apjoma pieaugums

2021.gadā iekšzemes noguldījumi auga par 1.6 miljardiem jeb 7,1%. Augstās nenoteiktības un ierobežoto patēriņa iespēju ietekmē iekšzemes mājsaimniecību noguldījumi pieauga par 15,2%. Savukārt iekšzemes nefinanšu sabiedrību noguldījumi pieauga par 8,8%, kas liecināja par uzņēmumu nogaidošo pozīciju un ierobežoto vēlmi investēt augstas nenoteiktības apstākļos. Ārvalstu klientu noguldījumu apmērs gada laikā saruka par 288 milj. eiro jeb 8,4%. Kopējais noguldījumu palielinājums noteica arī banku sektora aktīvu pieaugumu par 1.0 miljardiem eiro jeb 4,2%.

Kreditēšanā - pieaugums mājsaimniecību segmentā

Vērojams kreditēšanas aktivitātes pieaugums iekšzemes mājsaimniecību segmentā, kamēr uzņēmumu kreditēšana kopumā saglabājas vāja. 2021.gadā iekšzemes klientiem izsniegto kredītu apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, auga par 7,5% jeb 862 milj. eiro. Šo pieaugumu būtiski ietekmēja AS "Citadele Banka" īstenoto "UniCredit S.p.A" biznesa Baltijā, kā arī likvidējamās "ABLV Bank" AS hipotekārā kredīta portfeļa iegādes darījumi. Izslēdzot AS "Citadele Banka" ietekmi, iekšzemes kredītportfeļa pieaugums 2021.gadā bija 4,1%. To galvenokārt noteica iekšzemes mājsaimniecībām izsniegto kredītu (pārsvarā mājokļa kredīti) portfeļa izaugsme (par 4,7%), kamēr nefinanšu sabiedrībām izsniegto kredītu apmērs gada laikā samazinājās par 0,3%.

Kredītu kvalitāte liecina, ka kopumā Latvijas banku sektors bijis noturīgs pret Covid-19 izraisīto šoku ekonomikā. Izsniegto kredītu kvalitāte gada laikā uzlabojās - ienākumus nenesošo kredītu īpatsvars (INK) pakāpeniski samazinājās, sasniedzot 3,6%. Lai arī pandēmijas negatīvā ietekme uz aktīvu kvalitāti kopumā bijusi nebūtiska, joprojām vērojams augsts INK īpatsvars Covid-19 īpaši skartajā nozarē - izmitināšana un ēdināšana.

Pelnītspējas rādītāji - būtiski uzlabojušies

Pēc ievērojama krituma iepriekšējā gadā banku sektora pelnītspējas rādītāji būtiski uzlabojās. 2021.gadā banku sektors darbojās ar peļņu 292 milj. eiro apmērā, gandrīz divas reizes pārsniedzot iepriekšējā gada peļņu. Peļņas pieaugumu noteica tādi faktori kā 2020.gada zemais bāzes līmenis, strukturālās pārmaiņas banku sektorā, atsevišķi vienreizēji faktori, kā arī kopējās ekonomiskās aktivitātes un biznesa apjomu pieaugums atsevišķos segmentos. Peļņas rādītāju uzlabošanos sekmēja arī ievērojami mazāki izdevumi uzkrājumiem, kuri 2021.gadā bija par 57.7 milj. eiro jeb 88,5% mazāki. Līdz ar peļņas pieaugumu arī kapitāla atdeves rādītājs (ROE) uzlabojās no 5,4% līdz 10,2%.

Banku kapitalizācija un likviditāte saglabājas augstā līmenī

2020.gadā bankas, ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas aicinājumus atturēties no dividenžu izmaksas, lēma par iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas iekļaušanu kapitālā, tādējādi būtiski uzlabojot kapitāla rādītājus. Savukārt 2021.gada sākumā AS "Citadele Banka" stratēģiskā darījuma ietekmē bija vērojams salīdzinoši straujš sektora kopējo kapitāla rādītāju samazinājums, ko noteica būtisks kredītportfeļa un attiecīgi riska darījumu vērtības pieaugums. Turpmākajos ceturkšņos kapitāla rādītāji būtiski nemainījās un saglabājās augstā līmenī, 2021.gada beigās kopējam kapitāla rādītājam sasniedzot 24,2%, pirmā līmeņa pamata kapitāla (CET1) rādītājam - 23,2%. Savukārt banku sektora vidējais ES harmonizētais likviditātes seguma rādītājs (LSR) pārskata gadā samazinājās par 54 procentu punktiem līdz 320,4%, joprojām vairāk kā trīs reizes pārsniedzot minimālo prasību (100%).

Šie un citi rādītāji par banku sektora darbības rezultātiem 2021.gadā aplūkojami infografikā: https://www.fktk.lv/wp-content/uploads/2022/03/Inforgrafika_12-2021_LAT.pdf

Informāciju sagatavoja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Komunikācijas daļas vadītāja Dace Jansone. Kontakti: dace.jansone@fktk.lv. Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.twitter.com/FKTK_LV, www.linkedin.com/company/fktklv/. FKTK vizualizācija. 

Avots
FKTK

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri