Pārlekt uz galveno saturu

Aicinām uz tūrisma sadarbības tīklu informācijas dienu

02.11.2023.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Aicinām potenciālos Tūrisma sadarbības tīklu dalībniekus (sīkos (mikro), mazos un vidējos komersantus ) un sadarbības partnerus (pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, komersantus, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, plānošanas reģionus, pašvaldības un to iestādes, biedrības, nodibinājumus, publiskos un akreditētos privātos muzejus un citas institūcijas, kas plāno iesaistīties sadarbības tīkla mērķa sasniegšanā un slēgt sadarbības līgumu ar sadarbības tīklu) pieteikties dalībai Sadarbības tīklu Informācijas dienā.

Pasākuma vieta: “Avalon hotel and conferences” konferenču zālē, 13.janvāra iela 19, Rīga, Latvija

Pasākuma norises laiks: 10:30 – 16:00

Pasākuma pirmajā daļā būs iespēja saņemt informāciju par Tūrisma produktu attīstības programmu, projekta īstenošanas norisi un atbalstāmajām aktivitātēm projekta ietvaros.

Pasākuma tīklošanās daļā potenciālie tūrisma sadarbības tīkli prezentēs savu tūrisma sadarbības tīkla ideju potenciālajiem dalībniekiem un sadarbības partneriem. 

Plānotos Ģeogrāfiskos (reģionālos) sadarbības tīklus un produktus, kurus plāno veidot prezentēs:

 • Kurzemes tūrisma asociācija
 • Latgales tūrisma asociācija
 • Zemgales tūrisma asociācija
 • VIESNĪCU UN RESTORĀNU MĀCĪBU CENTRS (Zemgales reģions)
 • Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība (Vidzemes reģions)
 • Pierīgas tūrisma asociācija Exit Riga
 • Kopienu sadarbības tīkls "Sēlijas salas"
 • Lauku partnerība Sēlija

Plānotos tematiskos sadarbības tīklus un produktus, kurus plāno veidot prezentēs:

 • Tematiskais sadarbības tīkls, kas saistīts ar dabas tūrismu - Latvijas dabas tūrisma asociācija, Latvijas Kempingu asociācija, Sēlijas laivas un Allnature
 • Tematiskais sadarbības tīkls, kas saistīts ar darījumu tūrismu – Latvijas Kongresu birojs
 • Tematiskais sadarbības tīkls, kas saistīts ar veselības tūrismu – Latvijas Veselības tūrisma klasteris un Sporta attīstības fonds
 • Tematiskais sadarbības tīkls, kas saistīts ar kultūras un radošo industriju tūrismu – Latvijas profesionālo mūzikas kolektīvu asociācija, LRMA, ICOMOS Latvija, Impact Hub un Latvijas restorānu biedrība

Lūdzu ņemt vērā, ka no katra Projekta 2 kārtā tiks apstiprināti ne vairāk kā 4 ģeogrāfiskie sadarbības tīkli un ne vairāk kā viens no tematisko sadarbības tīklu projektiem katrā kategorijā.

Vēršam uzmanību, ka svarīgi vērtēšanas kritēriji citu starpā būs gan stratēģijā norādīto plānoto jauno tūrisma produktu (kompleksu produktu, inovatīvu tūrisma produktu vai kompleksu tūrisma pakalpojumu) skaits, gan arī savstarpēji nesaistītu sadarbības tīkla biedru kopējais neto apgrozījums un sadarbības tīklos strādājošo vidējā mēneša bruto darba samaksa.

Pasākuma tīklošanās daļā būs iespēja savstarpējām sarunām par pievienošanos kādam no plānotajiem sadarbības tīkliem vai sadarbības tīklu apvienošanos, lai kopā varētu radīt vairāk jaunus tūrisma produktus.

DALĪBNIEKU SKAITS IR IEROBEŽOTS!

LIAA atbildībā ir informācijas izplatīšana par  Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2. prioritārā virziena "Atbalsts uzņēmējdarbībai" 1.2.3. specifikā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām" 1.2.3.6. pasākuma "Tūrisma produktu attīstības programma"  un otrās kārtas projektu stratēģiju vērtēšana un atzinumu sniegšana.

Pieteikšanās līdz 27.oktobrim (ieskaitot).

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
 1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
 2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
 3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri