Noteikumi sertifikācijai, kas attiecas uz farmācijas nozari

Farmācijas nozari regulējošie likumi, noteikumi un sertifikācijas

LIKUMI UN MK NOTEIKUMI

Ar visiem nozares regulējumiem, tai skaitā Eiropas Savienības regulām, var iepazīties nozares kontrolējošo valsts iestāžu — Veselības inspekcijas un Zāļu valsts aģentūras mājaslapās​​​​​​.

ATĻAUJAS UN SERTIFIKĀCIJAS LATVIJĀ

Ar farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtību var iepazīties šeit.

Ar noteikumiem par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu var iepazīties šeit.

Informācija par atļaujām un sertifikācijām eksportam skatīt šeit.