Latvijas pārtikas nozares apskats

Latvieši izsenis bijuši prasmīgi zemkopji un lopkopji, kuru dzīves ritmu noteica gadalaiki un ikdienas darbi. Jūras tuvums, kas ietekmējis klimatu un veidojis labvēlīgus apstākļus zemkopībai un lopkopībai, bija iemesls arī zvejniecības attīstībai.

Latvijas pārtikas ražotājiem savā darbā jāņem vērā augstās prasības, kādas izvirza pircējs pārtikas produktiem. Tiem jābūt svaigiem un dabiskiem, tajā pat laikā, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, jāsekmē produktu dažādība, to kvalitāte un drošība.

Pārtikas un dzērienu ražošana ir otrais lielākais apstrādes rūpniecības sektors, aizņemot 19% no kopējā saražotā rūpniecības apjoma 2022. gadā. Aptuveni 1 360 uzņēmumu darbojas pārtikas rūpniecībā. 

2022. gadā no visiem nodarbinātajiem apstrādes rūpniecībā 19% strādāja pārtikas sektorā. 

Produkcijas izlaide 2022. gadā – 2,5 miljardi eiro.

Eksporta īpatsvars no kopējā nozares apgrozījuma 2022. gadā – 42,5%

Kā redzams grafikā, Latvijas pārtikas nozarē ilgākā laika periodā vērojams pastāvīgs un stabils pieaugums, lai gan globālā finanšu krīze savu iespaidu atstāja uz pārtikas rūpniecību un tās produkcijas izlaides apjomu 2009. gadā. Mainīgā konjunktūra uzņēmumiem lika pārveidot ražošanas līnijas un pārorientēties uz citiem eksporta tirgiem. Pēdējo gadu laikā nodibinājušies vairāki jauni un aktīvi uzņēmumi, kas piedāvā inovatīvus, veselīgus produktus gan pašmāju, gan ārvalstu tirgos.

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Latvijas pārtikas uzņēmumu galvenie eksporta tirgi ir kaimiņvalstis – Lietuva un Igaunija. Eiropa kopumā ir nozīmīgākais Latvijas pārtikas preču noieta tirgus, uz kuru tiek eksportēti Latvijas sieri, sviests, piens un piena pulveris, zivju konservi, augļu un ogu pārstrādes produkti, marinēti dārzeņi, dažādi graudaugu produkti, gaļas izstrādājumi, saldumi, alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni. 

Bez minētajiem tirgiem Latvijas produkti nonāk arī AAE, Dienvidāfrikas, ASV, Izraēlas un citu tālo zemju tirgos. Latvijas pārtikas produkti ārvalstīs tiek tirgoti gan ar savām, gan citām preču zīmēm, kā arī tiek izmantotas kā izejvielas dažādos citu valstu pārtikas produktos.