Latvijas meža nozares apskats

Latvija ir viena no mežainākajām valstīm ES. Ar mežiem klāti vairāk nekā 50% Latvijas teritorijas, kas divreiz pārsniedz vidējo mežainumu pasaulē. Pēdējos 80 gados meža platība ir pieaugusi divas reizes, bet koksnes krāja ir pieaugusi 3,8 reizes un veido 680 miljonus kubikmetru.

Pēc meža statistiskās inventarizācijas datiem 50,5% no kopējās Latvijas meža platības aizņem skuju koki. 

Aptuveni 46% mežu pieder valstij, kurus apsaimnieko valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts meži”.

Latvijas mežaudžu veselības stāvoklis ir labāks nekā vairumā pasaules valstu. Turklāt pieaug apmežotās platības. 2022. gadā tika apstādīti 41 039 hektāri meža, no kuriem 44% valsts mežos, 56% pārējos mežos.

Vairāk nekā 50% Latvijas mežu, ieskaitot valstij piederošos, ir sertificēti atbilstoši PEFC prasībām. 85 uzņēmumi Latvijā ir saņēmuši PEFC koksnes piegādes ķēdes sertifikātu. Aptuveni 354 meža nozaru uzņēmumi un meža īpašnieki ieguvuši FSC kokmateriālu piegādes ķēdes sertifikātu. Savukārt meža platības, kas sertificētas atbilstoši FSC prasībām, 1,23 miljoni hektāru.

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Meža nozare ir Latvijas nozīmīgākā eksportējošā nozare. 2022. gadā lielākā eksporta preču grupa bija meža nozares produkti, kas veidoja 19,8% no Latvijas kopējā preču eksporta. Lielākā daļa saražotās produkcijas tiek eksportēta.

Latvijas meža nozares produktu arējās tirdzniecības bilance ir pozitīva un 2022. gadā tā sasniedza 2,8 miljardus eiro. 2022. gadā meža nozares produktu eksporta vērtība bija 4,2 miljardi eiro, kas salīdzinājumā ar 2021. gadu pieauga par 16,4%, bet importa vērtība bija 1,4 miljardi eiro.

Lielāko daļu no meža nozares produktu eksporta veido zāģmateriāli (1,2 miljardi eiro) un koksnes kurināmais (674,5 miljoni eiro).

Kā ierasts, galvenie eksporta tirgi ir Lielbritānija un ES valstis: Zviedrija, Vācija, Igaunija, Lietuva u.c.

Latvija ir ar vienu no augstākajiem investīciju rentabilitātes rādītājiem koksnes izstrādājumu ražošanā, īpaši galdniecības produkcijas ražošanā. Šai jomā Latvijas darbaspēka potenciāls ir viens no konkurētspējīgākiem Eiropā.