Latvijas meža nozares apskats

Latvija ir viena no mežainākajām valstīm ES. Ar mežiem klāti vairāk nekā 50% Latvijas teritorijas, kas divreiz pārsniedz vidējo mežainumu pasaulē. Pēdējos 80 gados meža platība ir pieaugusi divas reizes, bet koksnes krāja ir pieaugusi 3,8 reizes un veido 682 miljonus kubikmetru.

Pēc meža statistiskās inventarizācijas datiem 45% Latvijas mežu aizņem lapu koki.

Aptuveni 46% mežu pieder valstij, kurus apsaimnieko valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts meži”.

 

Latvijas mežaudžu veselības stāvoklis ir labāks nekā vairumā pasaules valstu. Turklāt pieaug apmežotās platības. 2020. gadā tika apstādīti 39 391 hektāri meža, no kuriem 41% valsts mežos, 59% pārējos mežos.

 
 

Vairāk nekā 50% Latvijas mežu, ieskaitot valstij piederošos, ir sertificēti atbilstoši PEFC prasībām. 50 uzņēmumi Latvijā ir saņēmuši PEFC koksnes piegādes ķēdes sertifikātu. Aptuveni 333 meža nozaru uzņēmumi un meža īpašnieki ieguvuši FSC kokmateriālu piegādes ķēdes sertifikātu. Savukārt meža platības, kas sertificētas atbilstoši FSC prasībām, pārsniedz 1,2 miljonus hektāru.

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Meža nozare ir Latvijas nozīmīgākā eksportējošā nozare. 2020. gadā lielākā eksporta preču grupa bija meža nozares produkti, kas veidoja 19% no Latvijas kopējā preču eksporta. Eksportēts tiek aptuveni 73% no saražotās produkcijas.

Latvijas meža nozares produktu arējās tirdzniecības bilance ir pozitīva un 2020. gadā tā sasniedza 1,6 miljardus eiro. 2020. gadā meža nozares produktu eksporta vērtība bija 2,6 miljardi eiro, kas saglabājās 2019. gada līmenī, bet importa vērtība bija 970,5 miljoni eiro.

 

Lielāko daļu no meža nozares produktu eksporta veido zāģmateriāli (684 miljoni eiro), koksnes kurināmais (481 miljoni eiro) un apaļkoki (163 miljoni eiro).

 

Kā ierasts, galvenie eksporta tirgi ir Lielbritānija un ES valstis: Igaunija, Zviedrija un Vācija.

 

Latvija ir ar vienu no augstākajiem investīciju rentabilitātes rādītājiem koksnes izstrādājumu ražošanā, īpaši galdniecības produkcijas ražošanā. Šai jomā Latvijas darbaspēka potenciāls ir viens no konkurētspējīgākiem Eiropā.