Latvijas ķīmiskās rūpniecības, farmācijas un biotehnoloģiju nozares apskats

Latvijai ir senas tradīcijas un labas iestrādnes dažādu ķīmisko vielu un farmaceitisko produktu ražošanā, sākot ar petroķīmiskiem produktiem un ķīmiskām šķiedrām līdz krāsām un sadzīves ķīmijas produktiem. Latvijas PSR ieņēma svarīgu vietu PSRS ķīmijas rūpniecībā. Latvijas zinātnieki bija autori 25% no visām Padomju Savienībā izstrādātajām zālēm. Katrs ceturtais medicīnas preparāts tika saražots Latvijas PSR.

Mūsdienās laba zinātniski tehniskā bāze un veiksmīga sadarbība ar ražotājiem ir vairākām pētniecības jomām. Tās ir mikrobioloģiskā sintēze, koksnes ķīmija, virusoloģija, fizioloģiski aktīvo vielu sintēze, bioorganiskā ķīmija, molekulārā bioloģija, ģenētika, biotehnoloģija, biomehānika, magnetobioloģija un citas.

Tāpat Latvijā attīstīta biotehnoloģisko ierīču izstrāde un ražošana. Latvija starptautiski pazīstama ar darbību Līgumpētniecības organizācijā (Contract Research Organization).

No apstrādes rūpniecības sektoriem ķīmijas rūpniecība ieņem 3. vietu pēc apgrozījuma (2022. gadā 9,2%), 5. vietu pēc darbinieku skaita (7,4% 2022. gadā) un 5. vietu pēc eksporta īpatsvara preču realizācijā (75,6% 2022. gadā). Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem Latvijā ir 521 ķīmijas rūpniecības uzņēmums.

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Latvija ražo un eksportē dažādus ķīmijas rūpniecības produktus – unikālus pretvīrusu līdzekļus, petroķīmiskos produktus, sadzīves ķīmiju, krāsas un citus. 2022. gadā no visiem ķīmijas nozares sektoriem lauvas tiesu aizņēma ķīmisko vielu un ķīmisko produktu (52%), plastmasas, gumijas (27%) un farmācijas produktu (22%) eksports.

Latvijas ķīmijas produktu, gumijas un plastmasas izstrādājumu ražotājiem izejvielas un reaģentus piegādā Eiropas un citas starptautiskās kompānijas, kas izmanto vietējās pārstāvniecības. Pārstāvniecības un noliktavas Latvijā atrodas tādām starptautiski zināmām kompānijām kā Brenntag, Algol, Bang & Bonsomer, Telko, Elme Messer, Linde Gas. Ar vairumtirdzniecību nodarbojas arī vietējie uzņēmumi Ksan un LATVIJAS ĶĪMIJA.

 

Latvijas ķīmijas uzņēmumi savus ražojumus galvenokārt eksportē uz kaimiņvalstīm – Lietuvu, Krieviju, Zviedriju un Igauniju.