1. Kad un kā iesniegt iepirkuma plānu?

Ja plānotā iepirkuma summa ir 70 000 euro vai lielāka (bez PVN) vai atbalsta saņēmējs ir publisko iepirkumu subjekts, tad 10 darba dienu laikā pēc līguma par atbalsta saņemšanu noslēgšanas dienas LIAA jāiesniedz iepirkuma plāns. Iepirkumu plāna, maksājuma pieprasījuma vai papildu dokumentu iesniegšana (informatīvs materiāls, PDF)

2. Vai var iepirkuma procedūru (MKN Nr.104) veikt pirms projekta iesniegšanas LIAA?

Pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs veikt iepirkuma procedūru pirms projekta iesniegšanas LIAA, taču LIAA to neiesaka darīt, jo pastāv risks, ka pēc pieteikuma izvērtēšanas LIAA lūgs precizēt izmaksas atbilstoši MK noteikumiem Nr. 10 un tādā gadījumā iepirkuma procedūra būtu jāizsludina atkārtoti. Iepirkuma plānu LIAA pārbauda tikai pēc līguma ar LIAA noslēgšanas. Lūdzam ņemt vērā, ka pirms pieteikuma iesniegšanas LIAA pieteikuma iesniedzējs nedrīkst slēgt saistošas vienošanās ar izvēlēto piegādātāju, jo šādas vienošanās noslēgšana būtu uzskatāma par uzsāktu darbību un līdz ar to šādas izmaksas nebūs attiecināmas.

Poga Atpakaļ