◆ Kad var uzsākt darbības? Vai var attiecināt izmaksas, kas ir radušās pirms projekta iesniegšanas LIAA? 

Pēc pieteikuma iesniegšanas LIAA ir atļauts uzsākt iepirkuma procedūru, saņemt pretendentu piedāvājumus un arī noslēgt līgumu ar pakalpojuma sniedzēju, bet darbības nevar būt pabeigtas pirms noslēdz līgumu ar LIAA (līgumu ar LIAA slēdz pēc apstiprinoša LIAA lēmuma par pieteikuma apstiprinājuma vai atzinuma saņemšanas). Darbības, kas būs uzsāktas pirms pieteikuma iesniegšanas LIAA, netiks attiecinātas.

Taču iesakām sagaidīt lēmumu pirms slēgt līgumu ar izvēlēto pakalpojuma sniedzēju, lai izvairītos no riskiem. Piemēram, ja atbalsta pieteikums netiek apstiprināts vai LIAA aicina precizēt projekta darbības atbilstoši programmas mērķiem,  visas investīciju projekta izmaksas jāsedz pieteikuma iesniedzējam no saviem līdzekļiem. 

◆ Cik ilgā laikā tiek izvērtēti pieteikumi? 

Pieteikumi tiek izvērtēti viena mēneša laikā.  

◆ Vai ir iespējams iesniegt vienlaicīgi vairākus projektus LIAA atbalstam, no dažādiem vienas grupas uzņēmumiem, ja uzņēmumi ir saistītie? 

Jā, ir iespējams. Katrs uzņēmums var pretendēt uz atbalstu līdz 100 000 euro. Ja atbalstu sniedz saskaņā ar de minimis, tiek skatīts ierobežojums grupas ietvaros.

Poga Atpakaļ