Atbalsts darbinieku apmācībām

Informācija par atbalstu

Papildu informācija

  • atbalsts
    • Finansiāls atbalsts
    • Investoriem un investīciju piesaistei
    • Produktu izstrāde, biznesa inkubatori
    • Publiskie pasākumi, apmācība