Pārlekt uz galveno saturu

Uz laiku ir apturēta lēmumu pieņemšana par atbalstu procesu digitalizācijai

Informējam, ka uz laiku ir apturēta atbalsta sniegšana 2.2.1.2.i. investīcijas "Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā” atbalstāmajām darbībām saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam. Līdz ar to lēmumu pieņemšana minētā de minimis atbalsta saņemšanai ir apturēta, līdz brīdim, kad tiks apstiprināti grozījumi 2023. gada 10. janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr. 10 "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu" 2.2.1.2.i. investīcijas "Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā" īstenošanas noteikumi" par Eiropas Komisijas 2023. gada 13. decembra Regulas (ES) Nr. 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam nosacījumu iekļaušanu.

Turpinām piešķirt atbalstu ar Eiropas Komisijas regulu Nr. 651/2014 (Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regula (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu) un Eiropas Komisijas regulu Nr. 1408/2013 (Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regula (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē).

Plašāka informācija par atbalsta programmu: https://business.gov.lv/atbalsta-programmas/atbalsts-digitalizacijai. 

Par atbalsta pieejamības atjaunošanu informēsim!

Avots
LIAA

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri