1. Vai pieteikumu var sūtīt pa pastu vai e–pastu?

Pieteikšanās programmai notiek tikai caur business.gov.lv platformu, aizpildot formu un pievienojot atbilstošos pielikumus. Citā formātā pieteikumi netiek pieņemti.


2. Vai Publiski pētnieciskā organizācija var pieteikties atbalstam?

Jā, var pieteikties gan publiskās, gan privātās pētnieciskās organizācijas. Pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, ir definētas Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 83. punktā.


3. Vai valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības var pretendēt uz atbalstu?

Jā, nosacījumi ir tādi paši kā pārējiem komersantiem.


4. Ja juridiskā adrese atšķiras no faktiskās adreses, kuru atbalsta intensitāti piemēros?

Atbalsta intensitāti piemēro pēc faktiskās adreses, kur plānotas investīciju projekta darbības. Faktiskajai adresei jāsakrīt ar pieteikuma iesniedzēja juridisko vai struktūrvienības adresi. Iesniedzējam jānosaka faktiskās adreses (novada) piederību statistiskajam reģionam - Rīgai, Pierīgai, Vidzemei, Latgalei, Kurzemei vai Zemgalei. Novadu iedalījumu statistiskajos reģionos atrodams MK rīkojumā Nr. 911.


5. Vai ir kādi ierobežojumi tam, cik ilgi uzņēmumam jābūt reģistrētam Latvijā, lai pieteiktos uz atbalstu?

Nē, šādu ierobežojumu nav.


6. Vai atbalsta programmas ietvaros viens uzņēmums var iesniegt vairākus projektus?

Jā, var iesniegt vairākus projektus, bet vienlaicīgi var īstenot tikai vienu projektu. Katru nākamo projektu var iesniegt tikai pēc iepriekš iesniegtā projekta pabeigšanas, turklāt jāievēro, ka kopējais atbalsta apmērs vienam gala labuma guvējam nevar pārsniegt maksimālās robežvērtības (līdz 5 000 euro vai līdz 100 000 euro).


7. Vai ir iespējams vienlaicīgi iesniegt vairākus projektus atbalsta saņemšanai no dažādiem vienas grupas uzņēmumiem, ja uzņēmumi ir saistītie?

Jā, ir iespējams. Katrs uzņēmums var pretendēt uz atbalstu līdz 5 000 vai 100 000 euro apmērā. Ja atbalstu sniedz de minimis ietvaros, tiek skatīti de minimis atbalsta limita ierobežojumi “viena vienota uzņēmuma” ietvaros.


8. Vai var pretendēt uz grantu līdz 100 000 euro saskaņā ar de minimis atbalsta nosacījumiem?

Grants līdz 100 000 EUR ar 30-60% atbalsta intensitāti primāri tiek sniegts kā reģionālais atbalsts (Regula Nr. 651/2014). Taču, ja atbalstu nevar sniegt kā reģionālo atbalstu, tad pieteikumu izvērtē saskaņā ar de minimis atbalsta nosacījumiem.


9. Cik ilgā laikā tiek izvērtēti pieteikumi?

LIAA izvērtē pieteikumu viena mēneša laikā no tā saņemšanas. 

Poga Atpakaļ