◆ Vai Publiski pētnieciskā organizācija var pieteikties atbalstam? 

Jā, var, gan publiskās, gan privātās pētnieciskās organizācijas. Pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, ir definētas Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 83. punktā. 

◆ Vai valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības var pretendēt uz atbalstu? 

Jā, nosacījumi ir tādi paši kā pārējiem komersantiem. 

◆ Ja juridiskā adrese atšķiras no faktiskās adreses, kuru atbalsta intensitāti piemēros? 

Atbalsta intensitāti piemēro pēc faktiskās adreses, kur plānotas investīciju projekta darbības. Iesniedzējam jānosaka faktiskās adreses (novada) piederību statistiskajam reģionam - Rīgai, Pierīgai, Vidzemei, Latgalei, Kurzemei vai Zemgalei. Novadu iedalījumu statistiskajos reģionos atrodams MK rīkojumā Nr. 911. 

◆ Vai ir kādi ierobežojumi tam, cik ilgi uzņēmumam jābūt reģistrētam Latvijā, lai pieteiktos uz atbalstu? 

Nē, komersantam svarīgs ir reģistrācijas fakts Komercreģistrā. Biedrībām un nodibinājumiem ir jābūt dibinātiem vismaz 3 gadus. 

Poga Atpakaļ