Izsludināta intelektuālā īpašuma “Lignocelulozes beramā siltumizolācijas materiāla iegūšanas tehnoloģijas izmantošanas tiesības” izsole

Tu pārlūko šo sadaļu kā neautorizēts lietotājs. Lūdzu, ienāc vai reģistrējies, platformā, lai personalizētu savu ziņu plūsmu!

Pārdot

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts (LVKĶI) izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma “Lignocelulozes beramā siltumizolācijas materiāla iegūšanas tehnoloģijas izmantošanas tiesības” izsoli.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pētniecības rezultātu komercializācijas projekta Nr. 1.2.1.2/16/I/001/ KC-PI-2020/13 "Lignocelulozes beramā siltumizolācijas materiāla iegūšanas tehnoloģijas komercializācija” ietvaros Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta (LVKĶI) zinātnieki ir izstrādājuši lignocelulozes beramā siltumizolācijas materiāla iegūšanas tehnoloģiju, un šobrīd piedāvā iegādāties šīs tehnoloģijas izmantošanas licenci.

Komercializēšanas objekts: Lignocelulozes beramā siltumizolācijas materiāla iegūšanas tehnoloģija.

Izstrādāts: LVKĶI Biorafinēšanas laboratorija

Informācija interesentiem:

Interesents tiek aicināts piedalīties izsolē, izsakot savu piedāvājumu tehnoloģijas iegādei.

Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kura piedāvātā izsolāmā objekta cena būs visaugstākā.

Detalizēta informācija par izsoles objektu, izsoles kārtību un pieteikuma forma pieejama zemāk:

Pieteikumu izsolei jāiesniedz elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu līdz 2022. gada 31.oktobrim plkst. 9:00 un nosūtot uz e-pasta adresi kki@kki.lv, e-pasta tematā norādot “Piedāvājums izsolei “Lignocelulozes beramā siltumizolācijas materiāla iegūšanas tehnoloģija”.

Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: 2022. gada 31.oktobrī plkst. 11:00 Dzērbenes ielā 27, Rīgā, 227. telpā.

Sarunu procedūra par izmantošanas tiesību piešķiršanu intelektuālā īpašuma objektiem Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā notiek, lai nodrošinātu sekmīgu projektu ietvaros radušo intelektuālo īpašumu komercializāciju, ko nosaka 2016. gada 25.oktobra Ministru kabineta noteikumi nr. 692 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi”.

Jautājumus par sarunu procedūras norisi var sniegt LVKĶI direktore Karīna Orlova (tālr. +371 - 67553063 ; e-pasts: kki@kki.lv). Atbildes uz specifiskiem jautājumiem var sniegt vadošais pētnieks Dr.sc.ing. Ramūnas Tupčiauskas (tālr. +371 67553063; e-pasts: kki@kki.lv).

Oficiālais paziņojums: Latvijas Vēstnesis,16.09.2022., Nr. 180, 2022/180.IZ1

 


Kontaktpersona:
Karīna Orlova
E-pasts:
kki@kki.lv
Atvērts līdz:
3/23/2023

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri

Mēs atbalstījām