Izsludināta intelektuālā īpašuma "Latvijas klīniskais personības tests" izsole

Tu pārlūko šo sadaļu kā neautorizēts lietotājs. Lūdzu, ienāc vai reģistrējies, platformā, lai personalizētu savu ziņu plūsmu!

Pārdot

Rīgas Stradiņa universitāte izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma Latvijas klīniskais personības tests izsoli ar augšupejošu soli.

Intelektuālais īpašums – RSU radīts, daudzveidīgi izmantojams psihometrisks instruments Latvijas klīniskais personības tests (turpmāk – LKPT vai tests), latviešu un krievu valodā, tostarp ar šos testus aprakstošo un pavadošo informāciju.

Latvijas klīniskā personības testa prezentācija

Latvijas klīniskā personības testa oficiālā vietne

Pieteikumi izsolei jāiesniedz elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, un nosūtot uz e-pasta adresi inovacija@rsu.lv ne agrāk kā 2022. gada 26. septembra plkst. 11.00 un ne vēlāk kā līdz 2022. gada 21. oktobrim.

Izsoles nolikums
Izsoles pieteikums
Licences līguma projekts
Konfidencialitātes līgums

Izsoles objekta sākumcena

  • Sākotnējs, fiksēts maksājums kopsummā 1000,- EUR (viens tūkstotis EUR 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa un
  • procentmaksājums 80 % (astoņdesmit procentu) apmērā no gada ietvaros Licenciāta gūtā neto apgrozījuma no pārdotajiem testiem.

Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kura piedāvātā izsolāmā objekta procentmaksājums būs visaugstākais.

Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: 2022. gada 21. oktobrī plkst. 11.10 tiešsaistē, platformā MS Teams.


Intelektuālais īpašums radīts darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa Palielināt privātā sektora investīcijas P&A 1.2.1.2. pasākuma Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai.

Pētījumu rezultātā radītā intelektuālā īpašuma licencēšana vai pārdošana Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) notiek saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 39.5 pantu.


Kontaktpersona:
Lita Lazdiņa
E-pasts:
inovacijas@rtu.lv
Atvērts līdz:
3/22/2023

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri

Mēs atbalstījām