Izsludināta intelektuālā īpašuma "Krēms ādas barjerfunkcijas atjaunošanai" izsole

Tu pārlūko šo sadaļu kā neautorizēts lietotājs. Lūdzu, ienāc vai reģistrējies, platformā, lai personalizētu savu ziņu plūsmu!

Pārdot

Rīgas Stradiņa universitāte izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma Kosmētikas līdzeklis – krēms ādas barjerfunkcijas atjaunošanai izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts – ekskluzīva licence intelektuālā īpašuma Kosmētikas līdzeklis – krēms ādas barjerfunkcijas atjaunošanai (turpmāk – intelektuālais īpašums) izmantošanas tiesību iegūšanai.

Intelektuālā īpašuma prezentācija

Pieteikumi izsolei jāiesniedz elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi inovacija@rsu.lv ne agrāk kā 2022. gada 5. decembra plkst. 11.00 un ne vēlāk kā līdz 2023. gada 7.februāra plkst. 11.00.

Izsoles nolikums
Izsoles nolikuma 1. pielikums
Izsoles nolikuma 2. pielikums
Izsoles nolikuma 3. pielikums

Izsoles objekta sākumcena

  • Sākotnējs, fiksēts maksājums kopsummā 3000 EUR (trīs tūkstoši EUR 00 centu) bez pievienotās vērtības nodokļa un
  • procentmaksājums, sākuma solis no 6 % (seši procenti) apmērā no gada ietvaros Licenciāta gūtā neto apgrozījuma no pārdotās produkcijas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: 2023. gada 7. februārī plkst. 11.10 tiešsaistē, platformā MS Teams.

Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kura piedāvātā izsolāmā objekta procentmaksājums būs visaugstākais.

Intelektuālais īpašums radīts darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa Palielināt privātā sektora investīcijas P&A 1.2.1.2. pasākuma Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai projekta nr. KC-PI-2017/44 Krēms ādas barjerfunkcijas atjaunošanai.


Kontaktpersona:
Dace Zamerovska
E-pasts:
Dace.Zamerovska@rsu.lv
Atvērts līdz:
3/2/2023

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri

Mēs atbalstījām