Atbalsta iespējas

 1. Atrodi pasākumu, kas palīdzēs dibināt kontaktus un attīstīties

  Iegūsti praktiskas zināšanas un vērtīgus kontaktus semināros, tīklošanās pasākumos un meistarklasēs! Tā ir iespēja iegūt praktiskas zināšanas, jaunus un vērtīgus kontaktus, kā arī informāciju par LIAA un citu iestāžu īstenotiem atbalsta pakalpojumiem uzņēmējiem.

  Meklēt pasākumu

 2. Pārlūko vai iesniedz nekustamā īpašuma objektus

  Pievieno savu vai uzņēmuma nekustamo īpašumu datubāzē! LIAA tos piedāvās ārvalstu kompānijām, kas interesējas par iespēju uzsākt uzņēmējdarbību Latvijā.

  NĪ objektu karte

 3. Saņem atbalstu līdz € 5 000 dizainera pakalpojumiem jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei

  Saņem atbalstu dizainera pakalpojumam jauna produkta, procesa un stratēģijas izstrādei inovāciju ieviešanai uzņēmumā.

  Pieteikties

 4. Saņem atbalstu līdz € 25 000 (līdz 85%) jauna produkta vai tehnoloģijas attīstībai

  Piesakies atbalstam jaunu produku un tehnoloģiju izstrādei vai to uzlabošanai! Atbalsts tiek sniegts tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai, rūpnieciskajiem pētījumumiem, eksperimentālajai izstrādei vai rūpnieciskā dizaina izstrādei, sertificēšanas un testēšanas pakalpojumiem, rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai.

  Pieteikties

 5. Ja esi jaunuzņēmums, saņem atbalstu 45 % apmērā augsti kvalificētu darbinieku algām

  Ja esi jaunuzņēmums, saņem 45% līdzfinansējumu de minimis atbalsta ietvaros darbinieku piesaistei! Atbalstu var izmantot augsti kvalificētu darbinieku piesaistei, kuri veic konkrētas pētniecības aktivitātes, tehnoloģisku problēmu risināšanu vai jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju izstrādi.

  Pieteikties

 6. Saņem € 5000 (100%) atbalstu jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei vai to uzlabošanai.

  Piesakies atbalstam jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei vai to uzlabošanai. Atbalsts tiek sniegts tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai, rūpnieciskajiem pētījumumiem, eksperimentālajai izstrādei vai rūpnieciskā dizaina izstrādei.

  Pieteikties

 7. Ja esi jaunuzņēmums, saņem nodokļu atlaidi

  Ja esi jaunuzņēmums, piesakies izdevīgajam fiksētam maksājumam! Tas nozīmē, ka par darbinieku būs jāveic tikai VSAOI iemaksa no divām minimālajām darba algām. Un darbinieks pats varēs izvēlēties nemaksāt iedzīvotāju ienākumu nodokli.

  Pieteikties

 8. Saņem līdz € 100000 appgrozāmo līdzekļu krituma kompenesēšanai

  Atbalsta iespējas, saskaroties ar COVID-19 izraisītām grūtībām.

  Piesakies atbalstam un saņem grantu sekojošā apjomā: 30% no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas, par kuru aprēķināti darba algas nodokļi 2021.g.jūlijā, augustā un septembrī, bet ne vairāk kā 100000 EUR mēnesī.

  Plašāka informācija

 9. Saņem līdz € 700 par katru darbinieku darba algas kompensēšanai

  Atbalsta iespējas, saskaroties ar COVID-19 izraisītām grūtībām.

  Piesakies atbalstam un saņem subsidīju sekojošā apjomā: 50% no iepreikšējo mēnešu vidējiem ienākumiem, bet ne vairāk kā 700 EUR (patentmaksas maksātājam 250 EUR).

  Plašāka informācija

 10. Saglabā dalību Padziļinātās sadarbības programmā

  Atbalsta iespējas, saskaroties ar COVID-19 izraisītām grūtībām.

  VID 2020., 2021., 2022. un 2023. gadā ir tiesīgs nepieņemt negatīvu lēmumu attiecībā uz padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku, ja to ir ietekmējusi COVID-19 krīze un padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks nodrošina pierādījumus objektīvo apstākļu esībai.

  Plašāka informācija

 11. Saņem apgrozāmo līdzekļu aizdevumu līdz 1,5 milj. EUR

  Atbalsta iespējas, saskaroties ar COVID-19 izraisītām grūtībām.

  Piesakies un saņem aizdevumu, kas kalpos kā likviditātes atbalsts saimnieciskās darbības veicējiem - komersantiem, lauksaimniekiem un zivsaimniekiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19, uz termiņu līdz 4 gadiem.

  Plašāka informācija

 12. Saņem kredītu brīvdienu garantijas

  Atbalsta iespējas, saskaroties ar COVID-19 izraisītām grūtībām.

  Piesakies, ja Covid-19 izplatības dēļ radušās objektīvas grūtības veikt aizdevumu maksājumus bankās, un saņem kredīta garantiju, kas ļaus bankai atlikt pamatsummas maksājumu.

  Plašāka informācija

 13. Saņem invstīcijas līdz pat 10 milj. EUR

  Atbalsta iespējas, saskaroties ar COVID-19 izraisītām grūtībām.

  Ja esi dzīvotspējīgs un labi pārvaldīts lielais komersants, kura darbība ir vērsta uz ilgstspēju un energoefektīvu biznesu, un COVID-19 ir radījis negatīvu ietekmi uz tavu darbību, piesakies finansējuma saņemšanai.

  Plašāka informācija

 14. Iespēja neievērot pašizolāciju, ja esi ārvalstnieks, kura ierašanās Latvijā nepieciešama Latvijas komersantu saistību izpildei

  Atbalsta iespējas, saskaroties ar COVID-19 izraisītām grūtībām.

  Pašizolāciju ir iespēja neievērot, aizpildot apliecinājumu par Latvijas ārējās robežas šķērsošanu.

  Plašāka informācija

Uzzini!

Vai ir vēl kādi jautājumi?

Vaicā LIAA virtuālajam asistentam vai pieprasi konsultācijas par uzņēmējdarbības veicināšanu un atbalsta pieejamību

E-pakalpojumi

Aktualitātes