EDI izsludina rakstisku izsoli šāda intelektuālā īpašuma licencēšanai: “Sensorā apģērba platforma kustību analīzei”

You are browsing this section as an unauthorized user. Please register or login to personalize your news feed!

Pārdot

Elektronikas un datorzinātņu institūts izsludina rakstisku izsoli ar lejupejošu soli šāda intelektuālā īpašuma licencēšanai: Projektā (KC-PI-2020/42) “Sensorā apģērba platforma kustību analīzei” (SCAPE-IF ) intelektuālā īpašuma – zinātība un ar to saistītas tiesības.

Pieteikumi jāiesniedz Elektronikas un datorzinātņu institūtā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā, 2. stāvā direkcijā darba dienās laikā no plkst. 08.30 līdz 17.00, aizzīmogotā aploksnē ar norādi: “Pieteikums dalībai izsolē par intelektuāla īpašuma tehnoloģijas “Sensorā apģērba platforma kustību analīzei” līdz 2022. gada 22. jūlijam plkst. 13:00, vai arī pieteikums ir iesniedzams elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu līdz 2022. gada 22. jūlija plkst. 13:00 un sūtot uz epasta adresi info@edi.lv no 2022. gada 22. jūlija plkst. 13:01 līdz tās pašas dienas plkst. 15:00.

Papildus informāciju par izsolāmo intelektuālo īpašumu iespējams iegūt rakstot uz info@edi.lv.

Izsoles nolikumu, kas ietver izsoles pieteikumu, intelektuālā īpašuma uzskaitījumu un atsavināšanas līguma projektu, kā arī tehnoloģijas īsu izklāstu skatīt šeit.

Intelektuālā īpašuma izsoles sākumcena 370 000,00 EUR, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiek ar lejupejošu soli. Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kura piedāvātā cena būs visaugstākā. Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: Elektronikas un datorzinātņu institūtā, Dzērbenes ielā 14, A auditorijā, Rīgā, 2022. gada 22. jūlijā plkst. 15:01.


Contact person:
Kristina Oļševska
E-mail:
info@edi.lv
Proposal valid till:
8/14/2022

Register a profile and apply for support!

In your personal profile you will be able to receive consultations and e-services, sign contracts, use the personalized news feed and follow all the news and current levels
  1. Register a profile and personalize your news feed
  2. Sign a contract and take advantage of support options
  3. Submit a project and apply for support
Register

Our partners

We supported